دفاع از پایان نامه دکتری

 
کد خبر: 3369    1394/11/06

دفاع از پایان نامه دکتری توسط خانم معصومه بلالی دانشجوی رشته شیمی معدنی با عنوان: «سنتز کمپلکسهای باز شیفت بزرگ حلقه و بزرگ باز حلقه برخی یونهای فلز واسطه تثبیت شده بر روی نانوذره های مغناطیسی Fe3O4@SiO2 و کاربرد آن ها به عنوان کاتالیست قابل بازیابی در فرآیندهای اکسایشی» با راهنمایی آقای دکتر حسن کی پور و مشاوره آقای دکتر مجتبی باقرزاده، در تاریخ: چهارشنبه 94/11/14 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر دانشکده شیمی انجام خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند