دفاع از پایان نامه دکتری

 
کد خبر: 5405    1395/06/15

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط آقای علی هاشمی دانشجوی رشته شیمی معدنی با عنوان: «سنتز و شناسایی ایلیدهای جدید گوگرددار و فسفردار و کمپلکس های مربوطه با برخی فلزات واسطه و فولرن C60 و مطالعه خواص کاتالیستی آن ها» با راهنمایی آقای دکتر سیدجواد صابونچی و مشاوره آقای دکتر حسن کی پور و آقای دکتر صادق صالح زاده در تاریخ: چهارشنبه 95/6/24 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند