1394/11/12
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای میلاد آقایی انارکی با عنوان: &laqu...
1394/11/12
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای محمود احمدیان پور با عنوان: «سنتز...
1394/11/12
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای عابد یوسفی با عنوان: «سنتز و...
1394/11/11
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهدی یگانه فرد با عنوان«مطالعات ت...
1394/11/11
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهرداد مرادی خانلر با عنوان«...
1394/11/06
دفاع از پایان نامه دکتری
ارائه پایان نامه دکتری توسط خانم معصومه بلالی دانشجوی رشته شیمی معدنی با عن...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند